Disclaimer

ODV Rubber & Kunststoffen B.V. (Kamer van Koophandel KVK 34129437), hierna te noemen ODV, verleent u hierbij toegang tot odv.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door ODV en derden zijn aangeleverd. ODV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op odv.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ODV.

Beperkte aansprakelijkheid

De op odv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ODV. In het bijzonder zijn alle prijzen op odv.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ODV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ODV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

We respecteren uw privacy en gebruiken gegevens alleen ter verbetering van deze website. Indien u de instelling 'Do Not Track' in uw internetsoftware activeert zullen uw bezoekersgegevens niet geregistreerd worden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

meer_info

Lees ook onze privacy-policy en verkoopvoorwaarden. Mocht u nog vragen hebben email dan naar privacy@odv.nl.