Privacybeleid

ODV Rubber en Kunststoffen, gevestigd aan Penningweg 1 1507 DB Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. ODV hecht veel waarde aan de privacy van onze klanten. Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG-wet.

Contactgegevens:

 • Website: https://www.odv.nl
 • Adres: Penningweg 1 1507 DB Zaandam
 • Telefoon: +31 (0)75 6175950
De Functionaris Gegevensbescherming van ODV Rubber en Kunststoffen te bereiken via privacy@odv.nl.

Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt ODV

ODV Rubber en Kunststoffen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer.

Waarom verzamelen wij deze gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens? ODV Rubber & Kunststoffen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zie artikel 6.1.c van de AVG);
 • Het afhandelen van uw betaling en afhandelen van uw order;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • ODV Rubber en Kunststoffen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • ODV Rubber en Kunststoffen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • onze eigen legitieme zakelijke belangen na te streven met betrekking tot het gebruik van de website en het leveren van onze diensten aan u, of om de legitieme belangen van derden na te streven zolang uw belangen en fundamentele rechten die belangen niet teniet doen (zie artikel 6.1.f van de AVG );
Sommige van bovenstaande redenen voor het verwerken van uw persoonsgegevens overlappen elkaar, dus er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@odv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

ODV Rubber en Kunststoffen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ODV Rubber & Kunststoffen) tussen zit. ODV Rubber & Kunststoffen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Via onze website en het eigen systeem wordt de order verwerkt in SAP;
 • Bij een aanschaf via de webshop en afrekenen via bijvoorbeeld Ideal wordt u omgeleid via omnikassa.
 • Verder worden er een geautomatiseerde mails verzonden die u (de klant) ontvangt om op de hoogte te blijven van uw bestelling. Lees meer over het gebruik van uw emailadres onder het kopje ‘bij het plaatsen van orders’.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren ODV Rubber & Kunststoffen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld  Bij het plaatsen van orders (bestaande klanten, factuurrelatie) Wanneer u een product van ODV afneemt, worden uw gegevens opgeslagen. ODV heeft een verplichting aan de belastingdienst om eventueel inzicht te geven op administratie van 7 jaar terug. Uw persoonsgegevens zoals uw algemene persoonsgegevens als naam en adres worden dus om die reden 7 jaar opgeslagen. Uw emailadres wordt gebruikt om onder andere de orderbevestiging naar u te sturen. Bij het plaatsen van orders bent u aangemeld voor onze  Bij het plaatsen van orders (nieuwe klanten) Wanneer u een product van ODV afneemt, worden uw gegevens opgeslagen. ODV heeft een verplichting aan de belastingdienst om eventueel inzicht te geven op administratie van 7 jaar terug. Uw persoonsgegevens zoals uw algemene persoonsgegevens als naam en adres worden dus om die reden 7 jaar opgeslagen. Uw emailadres wordt gebruikt om onder andere de orderbevestiging naar u te sturen. Bij het plaatsen van een order als nieuwe klant kunt u aangeven of u wel of niet de nieuwsbrief wilt ontvangen. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u ook bekijken welke gegevens er worden gebruikt en kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

ODV Rubber & Kunststoffen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uw naam en adres met bijvoorbeeld PostNL om er voor te zorgen dat zij de gekochte producten bij u kunnen afleveren. Dit geldt ook voor bij in omvang grotere orders dan is onze verzendpartner, H. Veldhuizen Transport BV.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ODV Rubber & Kunststoffen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ODV Rubber & Kunststoffen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ODV Rubber & Kunststoffen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Onderaan elke nieuwsbrief kunt u ook bekijken welke gegevens er worden gebruikt en kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@odv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen uiterlijk vier weken, op uw verzoek. ODV Rubber & Kunststoffen wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ODV Rubber & Kunststoffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@odv.nl. ODV Rubber & Kunststoffen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. Wij gebruiken waar mogelijk Extended Validation certificaten, te herkennen doordat onze adresgegevens in het certificaat zichtbaar zijn
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
Voor vragen en opmerkingen neem dan contact met ons op.