Hier treft u een indicatieve lijst aan van de chemische stoffen waar de verschillende producten geschikt voor zijn. We raden aan voor het toepassen ons om advies te vragen of de stof, temperatuur en druk tezamen kunnen worden toegepast.
Deze lijst is gebaseerd op de ons verstrekte informatie, er zijn geen rechten of aansprakelijkheid aan te ontlenen.
Deze lijst is gebaseerd op de ons verstrekte informatie, er zijn geen rechten of aansprakelijkheid aan te ontlenen.